سایت شمال تک برای رفع نیاز بازارگردی و معرفی راحت کسب و کار ها در نوشهر راه اندازی شد. هدف از ایجاد سایت شمال تک در واقع خدمت رسانی به اهالی محترم شهر نوشهر و چالوس می باشد. در این سایت سعی بر این است تمامی مشاغل، فروشگاه ها ، کسب و کار ها ،حراجی ها،تخفیف ها،برند ها، را معرف کنیم.